Debaty wolontariackie w II LO w Łomży

„Debaty Wolontariackie wśród młodzieży” pod takim hasłem odbyło się dnia 16 października 2019r. w Łomży spotkanie dotyczące propagowania wolontariatu długoterminowego. Miejsce debaty nie zostało wybrane przypadkowo, gdyż II LO w Łomży prężnie prowadzi Koło Wolontariatu, które zrzesza dużą część młodzieży.

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Rozwija postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Wspierajmy młodzież, aby jak najdłużej celebrowała powyższe postawy i wartości. Debata odbyła się w ramach projektu „Partnerstwo dla wolontariatu” finansowanego ze środków otrzymanych w ramach „Korpusu Solidarności-Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.