Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli SKS

Szkolenia dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności, to kolejne zrealizowane w tym roku działanie projektu „Partnerstwo dla wolontariatu". W subregionie łomżyńskim 18 września 2019r. nauczycieli przeszkoliła Pani Iwona Gilewska - koordynator Centrum Wolontariatu z Łomży. W subregionie suwalskim szkolenie prowadziła Prezes Podlaskiej Sieci Wolontariatu – Anna Ruszewska.

W roku 2020 planowane są kolejne edycje szkoleń dla nauczycieli w subregionie białostockim i bielskim.

Szkolenia odbywają się w ramach zadania „Partnerstwo dla wolontariatu”, finansowanego ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 - 2030”.

Galeria