Lokalne spotkanie promujące Korpus Solidarności

W celu promocji idei wolontariatu długoterminowego w ramach Korpusu Solidarności odbyło się spotkanie 10 września 2019r. na terenie Ochotniczego Hufca Pracy w Łomży. Spotkanie prowadziła Iwona Gilewska - trener Regionalny Korpusu Solidarności i koordynator łomżyńskiego „Centrum Wolontariatu”.

Spotkanie odbyło się w ramach zadania „Partnerstwo dla Wolontariatu”, realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, finansowanego ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 - 2030”.

Kolejne spotkania promujące Korpus Solidarności odbędą się w subregionie białostockim i bielskim.

Działania programu adresowane są do wolontariuszy, organizatorów wolontariatu, koordynatorów i menadżerów oraz otoczenia wolontariatu.

Galeria