Wolontariat w pierwszych krokach – szkolenie

O tym z czym wiąże się działalność wolontariusza, mogli się przekonać uczestnicy bezpłatnego szkolenia z zakresu pierwszych kroków w wolontariacie. Celem spotkania było m.in. poszerzenie wiedzy uczestników na temat praw i obowiązków wolontariuszy, wskazanie możliwych kierunków i form współpracy, zapoznanie z prawnymi uwarunkowaniami wolontariatu. Ważną częścią warsztatów był punkt dotyczący motywacji do niesienia pomocy. Pokazał on, że mimo różnych pobudek, każdy wolontariusz czerpie dużo radości i satysfakcji z podejmowanych działań. Szkolenie umożliwiło także wymianę poglądów na temat wolontariatu i dostrzeżenie wielości obszarów działań o charakterze wolontariackim.

Warsztaty poprowadziła znająca „od podszewki” tematykę wolontariatu Pani Anna Pawłowska – prekursorka powstania Centrum Wolontariatu w Białymstoku, wieloletnia pełnomocnik Prezydenta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Galeria