Akcja „Wolontariat dla niepodległej”

Niezawodni łomżyńscy wolontariusze, kandydaci na członków Korpusu Solidarności włączyli się w akcję sprzątania „zapomnianych pomników” w ramach „Wolontariatu dla Niepodległej”!

Podjęli czynności porządkowe w najstarszej nekropolii w Polsce, pochodzącej z XIX wieku. Cmentarz Katedralny w Łomży obfituje w takie obiekty zabytkowe jak: Dom Grabarza, Kaplica Śmiarowskich, Dzwonnica, Kaplica ewangelicka, Kaplica prawosławna, Ogrodzenie z bramami.

Koordynatorka akcji Iwona Gilewska podkreśliła, że młodzież chętnie porządkowała teren, gdyż była to dla nich lekcja szacunku i pamięci o przodkach. W ruch poszły nie tylko szczotki, grabie, worki, ale i dobre chęci. Wolontariusze na zakończenie akcji zapalili symboliczny znicz i odmówili modlitwę aby uczcić pamięć, tych którzy odeszli.

Galeria