I Forum Wolontariatu

Koordynatorki Centrum Wolontariatu uczestniczyły w I Forum Wolontariatu zorganizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Głównym punktem wydarzenia była oficjalna ogólnopolska inauguracja Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego.

Podczas sesji otwierającej głos obok dyrektora NIW Wojciecha Kaczmarczyka, zabrał prof. Piotr Gliński - wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przemówieniu skierowanym do przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących z wolontariuszami zwrócił uwagę na rozwijanie idei społecznikowskiej i podkreślił, że Korpus Solidarności ma być programem ponad podziałami, kierowanym do wszystkich.

Gościem specjalnym Forum był Jan Mela, który podzielił się swoim doświadczeniem i motywacją do działania. Podsumowanie jego przesłania zostało zawarte na plakacie, który powstawał w trakcie wystąpienia.

W ramach Forum odbyły się wizyty studyjne do organizacji i instytucji z różnych sfer działalności, których przedstawiciele dzielili się radami i sposobami aranżowania działań wolontariackich. Podczas specjalistycznych paneli szkoleniowych rozwijane były umiejętności i wiedza koordynatorów wolontariatu m. in. ze sposobów pracy z wolontariuszami, aspektów motywowania, prawnych aspektów wolontariatu, relacjonowania działań.

Galeria