Powstało Centrum Wolontariatu w Łomży

Dostrzegając m.in. chęć ludzi dobrej woli do niesienia pomocy, potrzeby społeczeństwa, lokalną aktywność wolontariacką i dostępność informacji o tym jak można pomagać, grupa osób postanowiła stworzyć w Łomży Centrum Wolontariatu. Stworzenie podstaw do funkcjonowania Centrum możliwe było dzięki realizacji projektu „Centrum Wolontariatu”, który został opracowany przez Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”. Poprzez uzyskane wsparcie z Urzędu Miejskiego w Łomży możliwe było stworzenie struktur Centrum i propagowanie idei wolontariatu wśród lokalnej społeczności.

Centrum Wolontariatu ma być płaszczyzną kontaktu pomiędzy wolontariuszami a potrzebującymi wsparcia. Podjęte działania połączą wolontariuszy z potrzebującymi oraz wesprą ich w formie pomocy, współpracy między wolontariuszami i placówkami.

Wielu mieszkańców Łomży zainteresowanych jest aktywnością wolontariacką, jednak bardzo często nie wiedzą w jaki sposób mogliby włączyć się w to działanie. Centrum Wolontariatu jest po to, aby doradzić przyszłym wolontariuszom jak i gdzie mogą pomagać, wesprzeć ich w wyborze właściwej dla nich ścieżki pomocy, przeszkolić z tematyki wolontariatu.

Są także np. instytucje, organizacje, które potrzebują wsparcia wolontariuszy. Często korzystają już ze wsparcia wolontariuszy, ale potrzeby są większe i poszukują kolejnych osób dobrej woli. Mogą oni zgłosić się do Centrum, wskazać jakiego zakresu wsparcia potrzebują, a koordynatorzy przedstawią wolontariuszom, którzy chcą działać, gdzie mogą nieść uśmiech.

Oficjalną działalność Centrum Wolontariatu zaakcentowało 8 maja 2019r. podczas spotkania z przedstawicielami lokalnych organizacji i instytucji.

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!