AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska akcja społeczna „Człowieku podaj łapę”

Organizatorem akcji było Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania „Partnerstwo dla Wolontariatu”. Realizuje on Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 KORPUS SOLIDARNOŚCI w województwie podlaskim. Do współpracy przyłączyło się łomżyńskie Centrum Wolontariatu. Celem wspólnego przedsięwzięcia było rozwijanie wśród mieszkańców...

Czytaj dalej
demo
demo

Wolontariuszka doceniona!

Natalia Paszkiewicz, uczennica z 3 LO w Łomży, która zgłosiła do Centrum Wolontariatu z chęcią niesienia pomocy, została nagrodzona główną nagrodą w konkursie „Łomżyński Społecznik Roku 2019” w kategorii do lat 20! Nagrodzona nie kryła zaskoczenia, kiedy podczas uroczystości zorganizowanej w Domku Pastora w Łomży w dniu 10 grudnia 2019r. została poproszona o odebranie kryształowego serca. Jak podkreśliła: „Warto jest robić rzeczy przez wielkie „RZ”, bo nic tak nie daje spokojnej możliwości, aby z czystym sumieniem móc spojrzeć w lustro, bez wyrzutów do siebie”. Bardzo nas cieszy docenienie przez kapitułę konkursową aktywności...

Czytaj dalej

Spotkanie rozwijające dla wolontariuszy

W murach Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbyło się spotkanie rozwijające dla studentek – wolontariuszek kierunku Pedagogika. Zgłębiały one tajniki działania w ramach Korpusu Solidarności. Spotkanie...

Czytaj dalej
demo
demo

Wolontariusze działają!

Łomżyńscy wolontariusze z Korpusu Solidarności odwiedzili Park Jakuba Wagi w Łomży, który został wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Założony w 1842r., dawniej nazywany „Ogrodem Spacerowym” do dziś dnia stanowi miejsce spotkań okolicznych mieszkańców, a większość jego alejek spacerowych prowadzi do łomżyńskich szkół średnich i przedszkoli. Pogoda nas nie rozpieszczała, ale zdążyliśmy przed deszczem. Uporządkowaliśmy teren okalający tablicę pamiątkową „Wojewody łomżyńskiego”. Ostatnie kolorowe, jesienne liście schowały się...

Czytaj dalej

Lokalne spotkanie branżowe

Lokalne spotkanie branżowe odbyło się 18 listopada 2019r. na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łomży. Słoneczne popołudnie dodało energii do długotrwałej dyskusji na nurtujące pytania związane z konkretną...

Czytaj dalej
demo
demo

Spotkanie rozwijające dla wolontariuszy

Kolejne szkolenie dla wolontariuszy za nami! Tym razem Zespół Szkół Specjalnych w Łomży ponownie stał się epicentrum szkoleniowym dla wolontariuszy. Atmosfera i tematyka prowadzonego szkolenia pozytywnie NAS natc...

Czytaj dalej

Szkolenie podstawowe dla wolontariuszy

Listopadowe ”Szkolenie podstawowe dla wolontariuszy” zgromadziło młodzież z Liceum Plastycznego w Łomży. Uczestnicy m.in. poznali odpowiedzi na pytania związane z wolontariatem, Korpusem Solidarności. Tematyka i forma prowadzonego szkolenia została przyjęta z entuzjazmem, dlatego, też z niecierpliwością czekamy...

Czytaj dalej
demo
demo

Akcja „Wolontariat dla niepodległej”

Niezawodni łomżyńscy wolontariusze, kandydaci na członków Korpusu Solidarności włączyli się w akcję sprzątania „zapomnianych pomników” w ramach „Wolontariatu dla Niepodległej”! Podjęli czynności porządkowe w najstarszej nekropolii w Polsce, pochodzącej z XIX wieku. Cmentarz Katedralny w Łomży obfituje w takie obiekty...

Czytaj dalej

I Forum Wolontariatu

Koordynatorki Centrum Wolontariatu uczestniczyły w I Forum Wolontariatu zorganizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Głównym punktem wydarzenia była oficjalna ogólnopolska inauguracja Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego. Podczas sesji otwierającej głos obok dyrektora NIW Wojciecha Kaczmarczyka, zabrał prof. Piotr Gliński - wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przemówieniu skierowanym do przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących z wolontariuszami zwrócił uwagę na rozwijanie...

Czytaj dalej
demo
demo

Szkolenie rozwijające dla koordynatorów

Osobami, które bezpośrednio organizują działalność wolontariuszy są koordynatorzy. Z myślą o nich i ich rozwoju Iwona Gilewska przeprowadziła...

Czytaj dalej

Debaty wolontariackie w II LO w Łomży

„Debaty Wolontariackie wśród młodzieży” pod takim hasłem odbyło się dnia 16 października 2019r. w Łomży spotkanie dotyczące propagowania wolontariatu długoterminowego. Miejsce debaty nie zostało wybrane przypadkowo, gdyż II LO w Łomży prężnie prowadzi Koło Wolontariatu, które zrzesza dużą część młodzieży. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Rozwija postawę alternatywną...

Czytaj dalej
demo
demo

Spotkanie promocyjne dla uczniów - wolontariuszy

Z myślą o uczniach działających w Szkolnym Korpusie Solidarności 09 października 2019r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży, Iwona Gilewska przeprowadziła...

Czytaj dalej

Lokalne spotkanie z wolontariatem

Kolejną okazją do promowania idei wolontariatu było spotkanie zorganizowane w Domku Pastora w Łomży 25 września 2019r.

Czytaj dalej
demo
demo

Spotkanie informacyjne/bezpłatne szkolenie dla liderów i kierowników

Lokalne spotkanie informacyjne oraz szkolenie dla liderów i kierowników przeprowadzone 24 września 2019r. w Domu Pomocy Społecznej w Łomży, zwiększyło krąg osób, organizacji oraz instytucji zainteresowanych programem rządowym wolontariatu...

Czytaj dalej

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli SKS

Szkolenia dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności, to kolejne zrealizowane w tym roku działanie projektu „Partnerstwo dla wolontariatu". W subregionie łomżyńskim 18 września 2019r. nauczycieli przeszkoliła Pani Iwona Gilewska - koordynator Centrum Wolontariatu z Łomży. W subregionie suwalskim szkolenie prowadziła Prezes Podlaskiej Sieci Wolontariatu – Anna Ruszewska. W roku 2020 planowane są kolejne edycje...

Czytaj dalej
demo
demo

Lokalne spotkanie promujące Korpus Solidarności

W celu promocji idei wolontariatu długoterminowego w ramach Korpusu Solidarności odbyło się spotkanie 10 września 2019r. na terenie Ochotniczego Hufca Pracy w Łomży. Spotkanie prowadziła Iwona Gilewska - trener Regionalny Korpusu Solidarności i koordynator łomżyńskiego „Centrum Wolontariatu”. Spotkanie odbyło się w ramach zadania „Partnerstwo dla Wolontariatu”, realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, finansowanego...

Czytaj dalej

Dołączyliśmy do programu Korpus Solidarności

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania „Partnerstwo dla Wolontariatu” realizuje Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 KORPUS SOLIDARNOŚCI w województwie podlaskim. Łomżyńskie Centrum Wolontariatu dołączyło do inicjatywy. Korpus Solidarności ma za zadanie wspierać uczestników wolontariatu długoter...

Czytaj dalej
demo
demo

Wolontariat w pierwszych krokach – szkolenie

O tym z czym wiąże się działalność wolontariusza, mogli się przekonać uczestnicy bezpłatnego szkolenia z zakresu pierwszych kroków w wolontariacie. Celem spotkania było m.in. poszerzenie wiedzy uczestników na temat praw i obowiązków wolontariuszy, wskazanie możliwych kierunków i form współpracy, zapoznanie z prawnymi uwarunkowaniami wolontariatu. Ważną częścią warsztatów był punkt dotyczący motywacji do niesienia pomocy. Pokazał on, że mimo różnych pobudek, każdy wolontariusz czerpie dużo radości i satysfakcji z podejmowanych działań. Szkolenie umożliwiło także wymianę poglądów na temat wolontariatu i dostrzeżenie wielości obszarów...

Czytaj dalej

Powstało Centrum Wolontariatu w Łomży

Dostrzegając m.in. chęć ludzi dobrej woli do niesienia pomocy, potrzeby społeczeństwa, lokalną aktywność wolontariacką i dostępność informacji o tym jak można pomagać, grupa osób postanowiła stworzyć w Łomży Centrum Wolontariatu. Stworzenie podstaw do funkcjonowania Centrum możliwe było dzięki realizacji projektu „Centrum Wolontariatu”, który został opracowany przez Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”. Poprzez uzyskane wsparcie z Urzędu Miejskiego w Łomży możliwe było stworzenie struktur Centrum i propagowanie idei wolontariatu wśród lokalnej społeczności...

Czytaj dalej
demo